Országos cserkészhálózat

Cserkészmozgalmunk az egész országban jelen van, amely nagy segítséget jelent rendezvényeink megvalósításánál.

Egy nyelvet beszélünk

Minden eseményünk alkalmával cserkészekkel, illetve cserkész–vállalkozókkal dolgozunk együtt. Így a szervezői csapatunkban nagy az összhang és harmónia, amely a rendezvény résztvevőire is hatással van.

Kreativitás

Cserkészkedés során az ember kreativitása – a sok játszás, tematikus foglalkozások és sokszor az önkéntes non-profit keretek miatt – nagyon sokat fejlődik. Ez a kreativitás tükröződik vissza az általunk megszervezett eseményeken is. Hisszük, hogy egy jó rendezvény sokkal inkább a kreatív ötleteken, mint a költségkereten múlik.

Önkéntes múlt

Önkéntesként az ember nagyon sok kihívással találkozik, amely a problémamegoldó képességet nagyban fejleszti. Így mi mindig a megoldást keressük, akkor is, ha az lehetetlennek tűnik.

Együttműködés

Mi, akik gyerekkorunkban cserkészcsoportunkban folytonosan az együtt-működésre voltunk ösztönözve megtanultuk, hogy a feladatok minőségi és hatékony elvégzéséhez el elengedhetetlen. Így a megbízó vállalatokra is, mint együttműködési partnerekre tekintünk: a kölcsönös bizalomra épülő hosszútávú kapcsolatokra alapozzuk non-profit vállalkozásunk jövőjét is.

Gyerek és családcentrikusság

A cserkészek többsége testvérek között nő föl, így tudjuk mennyire fontos a gyerek életében a család.

Nemzetközi kapcsolatok, tolerancia

Szervezőink, animátoraink sok nemzetközi találkozón, táboron vettek részt, amelyen a világ számos országából érkeztek a résztvevők. Ezen események alkalmával alakul ki bennünk a magas-fokú tisztelet más kultúrák és népek iránt.

Animátoraink

Animátori csapatunk rátermett fiatalokból áll, akik már több hazai és nemzetközi rendezvény előkészítésében, és megvalósításában vettek részt.

Széleskörű tapasztalataink révén jól tudjuk, miként foglalkozzunk fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt.

Animátoraink egytől-egyig kiscsoport-vezetői képzésen vettek részt a Cserkészszövetség szervezésében. Csoportvezetői képzésünk másfél éven keresztül, 5 hétvégén és egy 10 napos táborban valósul meg. Képzéseink során fizikai leterheltség mellett alapos pszichológiai-, pedagógiai- és vezetéselméleti (menedzsment, kommunikáció, tervezés, értékelés, adminisztráció és pénzügy) ismeretekben részesednek.

Animátoraink többsége jelenleg is aktív cserkészvezető, azaz heti rendszerességgel, hivatásból, önkéntesen szervez foglalkozásokat fiatalok számára. Ugyanezzel az elhivatottsággal végzik feladataikat egy-egy vállalati esemény alkalmával.

Mi a Scoutmaster Kft vezetői, eseményeink sikerességét és eredményességét leginkább az animátorainkban látjuk és tapasztaljuk.